انجمن کودکان مهر هستی

گزارش عملکرد انجمن کودکان مهر هستی

سال 1395

پوشاک95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

تهیه و توزیع پوشاک در سال 1395

تهیه و توزیع البسه و وسایل گرمایشی سال 1395 تعدادی …

ادامه گزارش ...
لوازم تحریر 95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

تهیه و توزیع لوازم تحریر در سال 1395

تهیه و توزیع لوازم تحریر سال 1395  از فعالیت‌های ثابت …

ادامه گزارش ...
بازارچه95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

راه اندازی بازارچه در سال 1395

راه اندازی بازارچه سال 1395 کارها و هنرهای انجام شده …

ادامه گزارش ...
بهداشت95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

خدمات بهداشتی و درمانی سال 1395

خدمات بهداشتی و درمانی سال 1395 در استای اقدامات بهداشتی …

ادامه گزارش ...
توانمندسازی95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

توانمندسازی خانواده‌ها در سال 1395

اقدامات توانمندسازی سال 1395 با یاری پروردگار و مساعدت صندوق …

ادامه گزارش ...
جشن95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

برگزاری جشن‌ها در سال 1395

برپایی جشن و اردو سال 1395 در ماه مبارک رمضان …

ادامه گزارش ...
غذایی95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

توزیع مواد غذایی سال 1395

تهیه توزیع مواد غذایی سال 1395 از دیگر اقدامات انجمن …

ادامه گزارش ...
خدمات آموزشی95-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1395

خدمات آموزشی سال 1395

خدمات آموزشی سال 1395 انجمن کودکان مهر هستی برای بچه‌ها …

ادامه گزارش ...
Q