پروژه‌های فعال پروژه‌های فعال انجمن کودکان مهر هستی

بازدید از دبستان دخترانه 12فروردین
  •  
کاور پروژه مهر-انجمن کودکان مهرهستی

هدف: شناسایی و تشکیل پرونده بچه‌های یتیم و بدسرپرست، تهیه و توزیع بسته‌های لوازم تحریر تا اول مهر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هدف: 80,000,000 ریال

50%

کمک‌های شما تا این لحظه: 40,000,000 ریال

تهیه کف کش چاه آب
  •  

هدف: تهیه ۳ عدد کف کش چاه آب برای روستاییان سیستان و بلوچستان به منظور استفاده بهینه از چاه‌های تاسیس شده

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هدف: 300,000,000 ریال

33.3%

کمک‌های شما تا این لحظه: 100,000,000 ریال

تهیه و توزیع لوازم تحریر
  •  
موفق آمیز بود

هدف: تهیه و توزیع لوازم تحریر مورد نیاز تحصیل در سال جدید برای کودکان تحت سرپرستی انجمن مهر هستی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هدف: 375,000,000 ریال

100%

کمک‌های شما تا این لحظه: 375,000,000 ریال

طرح برکت برنج برای 72 خانواده
  •  
موفقیت آمیز بود

هدف: تهیه 72 بسته برنج خشک به ارزش 100هزار تومان برای 72 خانواده بی بضاعت و بی سرپرست تحت حمایت انجمن

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هدف: 72,000,000 ریال

100%

کمک‌های شما تا این لحظه: 72,000,000 ریال

بازدید از دبستان کمیل
  •  
موفق آمیز بود

هدف: شناسایی و تشکیل پرونده بچه‌های یتیم و بدسرپرست، تهیه و توزیع بسته‌های مواد غذایی و لوازم تحریر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هدف: 90,000,000 ریال

53.8%

کمک‌های شما تا این لحظه: 48,500,000 ریال

گزارش پروژه‌های گزارش پروژه‌های انجمن کودکان مهر هستی

غذایی95-مهرهستی

توزیع مواد غذایی سال 1395

تهیه توزیع مواد غذایی سال 1395 از دیگر اقدامات انجمن کودکان مهر هستی، توزیع مواد غذایی بین 300 خانوار تحت …

ادامــه گزارشـــ ...
بهداشت95-مهرهستی

خدمات بهداشتی و درمانی سال 1395

خدمات بهداشتی و درمانی سال 1395 در استای اقدامات بهداشتی انجمن، به درخواست و داوطلبی یکی از دوستان نیکوکار، انجمن …

ادامــه گزارشـــ ...
پوشاک95-مهرهستی

تهیه و توزیع پوشاک در سال 1395

تهیه و توزیع البسه و وسایل گرمایشی سال 1395 تعدادی البسه گرم زمستانی همچون کاپشن تهیه گردید و بین همه …

ادامــه گزارشـــ ...