برپایی اردو تابستانی برای 50 کودک

اردو تابستانی-مهرهستی

انجمن کودکان مهر هستی برای افزایش روحیه و تزریق انرژی مثبت بین کودکان، با همراهی شما خیرین عزیز، 50 کودک از کودکان تحت سرپرستی خود را به یک اردوی تفریحی در پارک ارم تهران ببرد. همزمان با این کار، طبق رسم همیشه، گوشت‌های نذری به همراه بسته‌های مواد غذایی اولیه بین والدین یا خود کودکان […]

فطریه 1402 کمک به 100 خانواده بی سرپرست

فطریه-ماه-رمضان-مهرهستی

انجمن کودکان مهر هستی اینبار به مناسبت عید فطر، شماره حساب 100 خانواده بی سرپرست زیر مجموعه خود را با انتخاب خیرین از شماره 1 تا 100 در اختیارشان قرار داد تا مستقیما خود واریز کنند. در این پویش، شماره حساب 40 خانواده را توانستیم پخش کنیم که در آینده هر نیکوکار به نیتی که […]