انجمن کودکان مهر هستی

گزارش عملکرد انجمن کودکان مهر هستی

سال 1399

1399-کفش-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1399

تهیه پوشاک و کفش سال 1399

تهیه و توزیع پوشاک و کفش در مقاطع مختلف سال برای کودکان عزیزمان از جمله خدمات انجمن کودکان مهر هستی …

ادامه گزارش ...
1399-آموزشی-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1399

خدمات آموزشی سال 1399

اهمیت دادن به شرایط تحصیل و رشد و موفقیت کودکانمان در از اولویت های اصلی انجمن است. تهیه لوازم تحریر …

ادامه گزارش ...
1399-فرهنگی-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1399

خدمات فرهنگی سال 1399

انجمن کودکان مهر هستی، همواره در امور فرهنگی پیشگام است. در این سال به منظور حمایت از محیط زیست کشور …

ادامه گزارش ...
1399-جشن-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1399

برپایی جشن و اردو سال 1399

انجمن کودکان مهر هستی هر ساله به بهانه مناسبت‌های مختلف اقدام به برگذاری جشن ها و اردوهای مختلف به منظور …

ادامه گزارش ...
1399-موادغذایی-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1399

تهیه و توزیع مواد غذایی سال 1399

تهیه و توزیع مواد غذایی به صورت گرم و یا بصورت مواد اولیه و خشک، از جمله اقدامات مستمر انجم …

ادامه گزارش ...
1399-بهداشتی-درمانی-مهرهستی
گزارش عملکرد سال 1399

خدمات درمانی و بهداشتی سال 1399

رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی در موارد و شرایط خاص، یکی از خدمات انجمن کودکان مهر هستی به شمار …

ادامه گزارش ...
Q