انجمن کودکان مهر هستی

گزارش عملکرد انجمن کودکان مهر هستی

سال 1398

گزارش عملکرد سال 1398

یاری رسانی به سیل زدگان لرستان سال 1398

انجمن کودکان مهر هستی، در سالهای مختلف، بر خود واجب دانسته است که در بروز مشکلات طبیعی در کشور، به …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1398

خدمات آموزشی سال 1398

رسیدگی به شرایط تحصیلی کودکان تحت پوشش و تلاش برای تامین حداقل ملزومات تحصیل برای این عزیزان، از اقدامات اساسی …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1398

تهیه و توزیع مواد غذایی سال 1398

تامین مواد اولیه غذایی روزانه و ماهانه خانواده‌های تحت پوشش، از نگرانی‌ها و اولویت‌های انجمن به شمار می‌رود. لذا در …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1398

برپایی جشن و اردو در سال 1398

از دیگر اقدامات سالانه انجمن کودکان مهر هستی، برپایی جشن‌ها و اردوهای مختلف به مناسبت‌های گوناگون، از جمله اعیاد و …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1398

تهیه و توزیع پوشاک سال 1398

انجمن کودکان مهر هستی در مقاطع مختلف سال همچون اعیاد و یا قبل از شروع فصل سرما، برای بچه‌ها و …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1398

خدمات درمانی و بهداشتی سال 1398

از جمله اقداماتی که در قالب موضوعی درمانی و بهداشتی در سال 1398، توسط انجمن کودکان مهر هستی برای خانواده‌های …

ادامه گزارش ...
Q