انجمن کودکان مهر هستی
mehrehasti_چگونه مهربان باشیم

چطوری مهربان باشیم؟

چطوری مهربان باشیم ممکن است سوال خیلی از ما ها در این شرایط سخت زندگی باشد. شرایطی که درون ما را سرشار از استرس، خشم، نگرانی کرده است. اما با همه این تفاسیر…

ادامـه مقـاله
4توصیه مهم قبل از امتحان-مهر هستی

4 توصیه مهم در زمان امتحان

هر آزمونی متناسب با اهمیت آن باعث ایجاد فشار روانی روی فرد شده و قدرت تمرکز بر روی جواب مساله را از آن می‌گیرد. در این مقاله سعی شده راه کارهایی برای به حداقل رساندن استرس …

ادامـه مقـاله
mehrehasti_استرس 2برابری دختران نسبت به پسران

استرس دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان

روانشناسان معتقدند دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان دچار استرس و اضطراب می‌شوند. چرا که آنها مسئولیت‌پذیرتر هستند و بیشتر نتیجه امتحان برایشان مهم است و متأسفانه این استرس …

ادامـه مقـاله