انجمن کودکان مهر هستی

گزارش عملکرد انجمن کودکان مهر هستی

سال 1400

گزارش عملکرد سال 1400

تهیه و توزیع مواد غذایی سال 1400

تهیه و توزیع اقلام مختلف مواد اولیه غذایی و پخش کردن گوشت‌های نذری بین خانواده‌های …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1400

تهیه و توزیع پوشاک سال 1400

از دیگر اقدامات انجمن کودکان مهر هستی، تهیه پوشاک مخصوصا در فصل سرما و سال …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1400

خدمات آموزشی سال 1400

انجمن کودکان مهر هستی در راستای خدمات آموزشی و به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1400

خدمات درمانی و بهداشتی سال 1400

پیگیری مشکلات درمانی و پیدا کردن راه حل مناسب برای خانواده‌های تحت سرپرست، از اقدامات …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1400

طرح حامی کودکان مهر هستی سال 1400

پیدا کردن یک حامی مناسب برای کودکان به جهت تامین مخارج اولیه تحصیل و گاها …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1400

برپایی جشن و اردو سال 1400

انجمن کودکان مهر هستی به منظور ایجاد حس شادابی اقدام به برگزاری جشن روز مادر …

ادامه گزارش ...
Q