گزارش عملکرد انجمن کودکان مهر هستی

سال 1401

گزارش عملکرد سال 1401

تهیه و توزیع مواد غذایی سال 1401

تهیه و توزیع مواد غذایی بین خانواده‌های کودکان تحت سرپرستی از اقدامات مدون انجمن کودکان …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1401

طرح حامی کودکان مهر هستی سال 1401

پیدا کردن حامی برای هر یک از کودکانمان، از بزرگترین دغدغه‌های انجمن به شمار می‌رود. …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1401

خدمات آموزشی سال 1401

خدمات آموزشی از اساسی ترین فعالیت‌های انجمن کودکان مهر هستی به شمار می‌رود. از تجهیز …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1401

برپایی جشن و اردو سال 1401

به منظور ارتقاء و بهبود سطح کیفی روحی کودکانمان، هر ساله به بهانه مناسبت‌های مختلف …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1401

خدمات درمانی و بهداشتی سال 1401

انجمن کودکان مهر هستی با توجه به شرایط موجود، به کودکان و خانواده‌های آنها که …

ادامه گزارش ...
Q