انجمن کودکان مهر هستی

گزارش عملکرد انجمن کودکان مهر هستی

سال 1396

گزارش عملکرد سال 1396

خدمات آموزشی سال 1396

اهمیت دادن به شرایط تحصیل و رشد و موفقیت کودکانمان در از اولویت های اصلی …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1396

تهیه و توزیع مواد غذایی سال 1396

تهیه و توزیع مواد غذایی به صورت گرم و یا بصورت مواد اولیه و خشک، …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1396

برپایی جشن و اردو سال 1396

انجمن کودکان مهر هستی هر ساله به بهانه مناسبت‌های مختلف اقدام به برگذاری جشن ها …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1396

تهیه و توزیع کفش و پوشاک سال 1396

تهیه و توزیع پوشاک و کفش در مقاطع مختلف سال برای کودکان عزیزمان از جمله …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1396

کمک هزینه مسکن سال 1396

در این سال با توجه به شرایط خاص و همراهی خیرین، انجمن کودکان مهر هستی …

ادامه گزارش ...
گزارش عملکرد سال 1396

خدمات درمانی و بهداشتی سال 1396

رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی در موارد و شرایط خاص، یکی از خدمات انجمن …

ادامه گزارش ...
Q