انجمن کودکان مهر هستی

انجمن کودکان مهر هستی برای افزایش روحیه و تزریق انرژی مثبت بین کودکان، با همراهی شما خیرین عزیز، 50 کودک از کودکان تحت سرپرستی خود را به یک اردوی تفریحی در پارک ارم تهران ببرد.

همزمان با این کار، طبق رسم همیشه، گوشت‌های نذری به همراه بسته‌های مواد غذایی اولیه بین والدین یا خود کودکان توزیع کردیم تا حس خوب آن روز را تکمیل کرده باشیم.

اردو تابستانی-مهرهستی

با اشتراک گذاری این صفحه با دوستان خود ما را در تکمیل این پروژه یاری نمایید.