مراحل پذیرش مددجو در موسسه کودکان مهرهستی

مراحل پذیرش مددجو در موسسه کودکان مهرهستی

طبق اساس نامه ی موسسه ی کودکان مهر هستی پذیرش و مراحل حمایتی هر مددجو طابع قوانینی است که در این مقاله سعی شده بصورت مفصل و با تمام جزئیات شرح داده شود.

1- معرفی مددجو

ادامه مطلب …