درباره مهر هستی

بسمه تعالی
انجمن کودکان مهر هستی

مقدمه :
انجمن کودکان مهرهستی در سال 1382 توسط دوستانی نیکوکار تاسیس گردید. مجوز خود را به شماره 26068 از وزارت کشور تحت عنوان سازمان مردم نهاد غیر دولتی NGO دریافت و نزد اداره ثبت شرکتها به شماره 11602/83/8/1 به ثبت رسیده است.

این انجمن با هدف حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تشکیل شده و از طریق سازمان بهزیستی، مدارس و…کودکان بی سرپرست را شناسایی و مورد حمایت قرار میدهد. در حال حاضر تعداد خانواده های تحت پوشش انجمن به 250 خانواده و حدود 500 کودک افزایش یافته است. کودکان در شهرهای تهران، کرج، اسلامشهر، شهرقدس و دیگر نقاظ کشور تحت پوشش بوده و ماهانه صرف نظر از کمکهای نقدی و غیر نقدی، وضعیت سلامت جسمی و محیطی خانواده ها مورد بررسی قرار میگیرد.

خانواده های آسیب دیده توسط گروهی متخصص با تجربه شامل: مددکار اجتماعی، روانشناس، مشاور و حقوقدان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از انجام مصاحبه بالینی، گزارش و شرح حال کودکان به حامیان انجمن اعلام و آنان برای حمایت از این کودکان، کمکهای خود را در جهت بهبود معیشت و نیز سلامت روانی و عاطفی این کودکان و خانواده آنان به انجمن ارسال می نمایند.

انجمن کودکان مهر هستی در جهت توانمند سازی مادران سرپرست خانوار و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین مددجویان اقدام به راه اندای کارکاه خیاطی نموده و کوشش مینماید تا با یاری از حرفه ای که فرا گرفته اند، بتوانند نیازهای مادی خود را در حد امکان مرنفع سازند.
امیدوارم شما عزیزان ویاران نیک اندیش باپیوستن به این انجمن وکمک به کودکان این سرزمین مارا در پیشبرد اهداف مان یاری نمایید.

اعضای مهر هستی

الهام صادقیان
عضو اصلی هیئت مدیره
حمیدرضا افتخاری نبوی طباطبائی
عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس
سمیرا دهقانی کجانی
عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار
سوسن علیمرادی
ریس هیت مدیره (مدیرعامل)
مینا عربی خان
عضو اصلی هیئت مدیره