گزارش خدمات مهر هستی در ماه مبارک رمضان

گزارش خدمات مهر هستی در ماه مبارک رمضان

مفتخریم که امسال نیز همانند سال های گذشته توانسته ایم وسیله ای باشیم برای رساندن کمک های حامیان بزرگوار کودکان بی سرپرست به نیاز مندان واقعی، امید به تکرار این مهم انگیزه ایست قدرتمند که هر روز را با آن آغاز میکنیم.

در ادامه فهرستی کلی از خدمات موسسه کودکان مهر هستی خدمت شما ارائه میگردد:

 • مرحله اول توزیع سبدغذایی ماه مبارک رمضان خانواده های شهر قدس انجمن کودکان مهرهستی

مرحله اول توزیع سبدغذایی ماه مبارک رمضان خانواده های شهر قدس انجمن کودکان مهرهستی ۹۸/۰۲/۱۸

مرحله اول توزیع سبدغذایی ماه مبارک رمضان خانواده های شهر قدس انجمن کودکان مهرهستی ۹۸/۰۲/۱۸

 

مرحله اول توزیع سبدغذایی ماه مبارک رمضان خانواده های شهر قدس انجمن کودکان مهرهستی ۹۸/۰۲/۱۸

مرحله اول توزیع سبدغذایی ماه مبارک رمضان خانواده های شهر قدس انجمن کودکان مهرهستی ۹۸/۰۲/۱۸

 • مرحله سوم توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان خانواده های مهر هستی امروز
مرحله سوم توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان خانواده های مهر هستی امروز سه شنبه ۹۸۰۲۲۴

مرحله سوم توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان خانواده های مهر هستی امروز سه شنبه ۹۸/۰۲/۲۴

مرحله سوم توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان خانواده های مهر هستی امروز سه شنبه ۹۸/۰۲/۲۴

مرحله سوم توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان خانواده های مهر هستی امروز سه شنبه ۹۸/۰۲/۲۴

 

 • تصاویری از مراسم افطار انجمن کودکان مهر هستی در روز ولادت امام حسن (ع) همراه با فرشته های عزیز و دلبند مان و نیکوکاران گرامی با حضور افتخاری هنرمند بزرگوار جناب آقای مدرس ونوای دلنشین دف آقای تبارسپاس از همراهی و حضور همه دوستان بزرگوارمان

 • توپها و شالهای خریداری شده جهت هدیه دادن به کودکان عزیز مهرهستی امشب در ضیافت افطار انجمن
  توپها و شالهای خریداری شده جهت هدیه دادن به کودکان عزیز مهرهستی امشب در ضیافت افطار انجمن

   توپها و شالهای خریداری شده جهت هدیه دادن به کودکان عزیز مهرهستی امشب در ضیافت افطار انجمن
 • توزیع موادغدایی و نذری اسلام اباد کرج منطقه ۶
توزیع موادغدایی و نذری اسلام اباد کرج منطقه ۶

توزیع موادغدایی و نذری اسلام اباد کرج منطقه ۶

توزیع موادغدایی و نذری اسلام اباد کرج منطقه ۶

توزیع موادغدایی و نذری اسلام اباد کرج منطقه ۶

 • مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸
مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸

مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸

مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸

مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸

مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸

مراسم افطار انجمن برای کودکان شهرقدس  ۹۸/۰۳/۰۸​

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه