چهارتوصیه مهم درزمان امتحانات

چهارتوصیه مهم درزمان امتحانات

چهارتوصیه مهم درزمان امتحانات

هر آزمونی متناسب با اهمیت آن باعث ایجاد فشار روانی روی فرد شده و قدرت تمرکز بر روی جواب مساله را از آن میگیرد در این مقاله سعی شده راه کار هایی برای به حداقل رساندن این نوع استرس ارائه گردد…

۱-قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دل شوره و امتحان صحبت نکنيد. بهتر است بدانيد که نگراني هم چون يک بيماري مسري قابل سرايت به ديگران است.

 

۲- توجه داشته باشيد نگاه کردن به ديگر دانش آموزان و نحوه عملکرد آنان مي تواند موجب اضطراب زيادي در حين امتحان شود. مانند ديدن دانش آموزي که تند تند مي نويسند يا…

بنابراين تمام توجه خود را بر روي ورقه امتحاني تان متمرکز نماييد تا آرامش بيشتري داشته باشيد.

 

۳- براي پاسخ گويي به سؤالات از يک برنامه منظم پيروي کنيد:

ابتدا به سؤالات ساده تر پاسخ دهيد. بعد به آن ها که نمره بيش تري دارند. سپس سوالاتي که مشکل تر هستند و نهايتاٌ سوالاتي که جواب دادن به آن ها وقت بيش تري مي گيرد و سوالاتي که نمره کم تري دارند.اگر پاسخ سوالي را نمي دانيد، هرگز روي سوال ترمز نكنيد كه موجب هدر رفتن وقت مي شود اما بدانيد که هميشه يک پاسخ ضعيف و ناقص بهتر از هيچ است.

 

۴- سعي کنيد عجله اي براي تحويل دادن ورق نداشته باشيد و تا آنجا که مي توانيد درباره سوالات فکر نماييد.

 

در امتحان ها چه قبول بشويد و چه مردود، ارزش و اهميت شما بيش از آن نمره اي است که بر روي يک برگ کاغذ مي گيريد.

سمیرا دهقانی​​

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه