مراحل پذیرش مددجو در موسسه کودکان مهرهستی

مراحل پذیرش مددجو در موسسه کودکان مهرهستی

طبق اساس نامه ی موسسه ی کودکان مهر هستی پذیرش و مراحل حمایتی هر مددجو طابع قوانینی است که در این مقاله سعی شده بصورت مفصل و با تمام جزئیات شرح داده شود.

1- معرفی مددجو

نخستین مرحله پذیرش مددجو معرفی آن است که میتواند از طریق هر یک از روش های زیر صورت پذیرد:

  • ارگان های دولتی نظیر: نهاد ها، آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و …
  • ارگان های خصوصی نظیر: پزشک، روان پزشک، سمن ها و خیریه ها، مددکاران و …
  • بصورت خود معرف از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی، صندوق صدقات و …
  • سایر روشها نظیر: معرفی بوسیله دوستان و آشنایان، معرفی بوسیله دیگر مددجویان و …

2- طی مراحل پذیرش

طبق اساس نامه ی مصوب موسسه کودکان مهر هستی ملزم به رعایت روند پذیرش مددجو طبق مراحل زیر میباشد

  • قدم اول: اعتبار سنجی

مصاحبه ی حضوری: در این مرحله مددجو ملزم به حضور در جلسه ی مصاحبه با مددکار موسسه میباشد .

بازدید از منزل: پس از تایید مصاحبه حضوری موسسه مددکاری را جهت بررسی وضعیت معیشتی و محل سکونت اعزام مینماید.

تشکیل پرونده: درصورت تایید مراحل فوق توسط مددکار موسسکه کودکان مهر هستی نسبت به تشکیل پرونده ی مددجو اقدام مینماید.

  • قدم دوم: بررسی شرایط حمایت

لازم به ذکر است طبق اساس نامه ی موسسه کودکان مهر هستی تنها مددجویانی مورد حمایت موسسه قرار میگیرند که دارای شرایط زیر بوده باشند:

وجود کودک زیر سن قانونی 18 سال: لازم به ذکر است طبق اساس نامه ی موسسه کودکان مهر هستی عبارت مددجو به کودک خانواده اطلاق میگردد و لذا اولین اصل پذیرش وجود کودک زیر سن قانونی در خانواده میباشد.

بدسرپرست، بی سرپرت و یا با سرپرستی مادر: طبق تعریف مندرج در اساس نامه موسسه کودکان مهر هستی مددجویانی که فاقد سرپرست و یا باسرپرستی مادر هستند واجد شرایط پذیرش در این مجموعه میباشند. همینطور پذیرش مددجو تنها در صورت عدم وجود پدر در خانواده ممکن است، و برای اثبات آن گواهی طلاق و یا گواهی فوت مورد نیاز میباشد، لذا درصورت وجود پدر در خانواده امکان حمایت از مددجو میسر نمیباشد مگر با نظر مددکار مستقیم پرونده.

3- قدم سوم: شروع دوره ی حمایت

در این مرحله مددجو پس از تایید مراحل فوق شامل خدمات حمایتی موسسه کودکان مهرهستی که به شرح زیر میباشد، میگردد:

  • حمایت پزشکی
  • حمایت آموزشی
  • حمایت حقوقی
  • حمایت غذایی و بهداشتی

4- قدم نهایی: استقلال و خروج از سیستم

بدیهی است توانایی حمایتی موسسه کودکان مهر هستی محدود به استفاده از منابع کمک های داوطلبانه حامیان آن بوده و امکان حمایت مادام العمر برای هیچ مددجوی فرآهم نیست، به همین دلیل موسسه کودکان مهر هستی تمهیداتی را نظر گرفته تا با ایجاد بستری برای توانمند سازی مددجو و خانواده آن امکان استقلال از موسسه را فرآهم آورد، در همین مسیر با ایجاد بستر آموزشی و همچنین ایجاد کانال های ارتباطی با صاحبین مشاغل سعی در کاریابی و کارآفرینی برای مددجویان خود دارد.

 

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه